Asiel: de identiteit van verzoekers om internationale bescherming beter beschermd

Identiteit van verzoekers om internationale bescherming beter beschermd door de federale Ombudsman


Personen die in België een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) indienen, kunnen een bankrekening openen. Maar sinds 2018 werden op het moment dat ze in België een rekening openden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven aan hun land van herkomst.

Strijd tegen belastingontwijking

Een internationaal systeem om financiële inlichtingen uit te wisselen, CRS (Common Reporting Standard) genaamd, verplicht banken om de naam en het adres van klanten die gedomicilieerd zijn en belast worden in een ander land door te geven aan de FOD Financiën. Die geeft de gegevens daarna automatisch door aan het land van herkomst van de klant. 

Het systeem is bedoeld om belastingontwijking aan te pakken, maar had ook gevolgen voor verzoekers om internationale bescherming die sinds 2018 in België als belastingplichtige niet-inwoners beschouwd worden.

Vrees voor vervolging

Personen die verzoeken om internationale bescherming zijn hun land ontvlucht uit vrees voor vervolgingen of omdat hun leven of dat van hun familie in gevaar was.

De federale ombudsman werd gewaarschuwd door een asielzoeker die de verzending van zijn naam, adres en bankrekening naar zijn land van herkomst niet kon blokkeren. Persoonsgegevens doorgeven aan zijn land van herkomst, dat verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de vervolgingen, is voor de federale Ombudsman in strijd met het recht op internationale bescherming.  Er mag geen enkel risico zijn, hoe klein ook, dat de fundamentele rechten van verzoekers om internationale bescherming geschonden worden.

Een uitzondering op de CRS

De federale Ombudsman schreef een aanbeveling over de problematiek, waarop de FOD Financiën verzoekers om internationale bescherming uitsloot van de verplichting om gegevens door te geven binnen het CRS-systeem en de Belgische banken op de hoogte bracht. De FOD Financiën heeft de overdracht geblokkeerd van gegevens die hij eerder al verzameld had.

Vanaf nu is de identiteit van asielzoekers die internationale bescherming aangevraagd hebben en in België een bankrekening openen dus beter beschermd.


gepost op: 03/11/2020