Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

Coronavirus: waar kan ik terecht met mijn vraag of klacht?Vragen over het coronavirus

Surf naar www.info-coronavirus.be voor je  vragen over het coronavirus en de maatregelen van de overheid.  Daar vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen. De website wordt voortdurend up-to-date gehouden. Heb je bijkomende vragen, dan kun je mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be of bellen naar het gratis nummer 0800 14 689.

Een federale overheidsdienst contacteren

De federale overheid heeft verschillende maatregelen genomen, op vlak van gezondheid, als ondersteuning voor burgers en bedrijven, … Op hun websites geven de verschillende diensten informatie over hoe je hen het beste contacteert en geven ze antwoorden op veelgestelde vragen over hun bevoegdheid.

Door sommige van die corona-maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, sluiting van handelszaken, uitstel van betaling van belastingen, sluiting van het aanmeldcentrum voor asielzoekers,… moeten de federale overheidsdiensten momenteel enorm veel vragen en dossiers verwerken. Daardoor kunnen de wachttijden oplopen.

De medewerkers van deze diensten helpen je zo goed mogelijk. Door de uitzonderlijke omstandigheden behandelen ze eerst de meest dringende vragen. Hierdoor moet je mogelijk iets langer op een antwoord wachten. De federale Ombudsman vraagt je begrip voor deze situatie.

Wanneer de federale Ombudsman contacteren?

Heb je toch een probleem met een federale overheidsdienst en vraagt je probleem dringend een oplossing, dan neem je eerst contact op met de klachtendienst van de overheidsdienst zelf. Ben je niet tevreden met het antwoord of is je probleem niet opgelost, contacteer dan de federale Ombudsman. Hij zal proberen alsnog een oplossing te vinden.


gepost op: 27/03/2020