Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

David Baele, nieuwe Nederlandstalige federale Ombudsman


David Baele werd op donderdag 20 februari aangeduid als nieuwe Nederlandstalige federale Ombudsman na een stemming in de plenaire zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Hij is momenteel opdrachthouder bij de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De heer Baele wordt federaal Ombudsman voor een periode van zes jaar. De Kamer moet nog beslissen op welke datum hij aan zijn mandaat zal beginnen.

Op de benoeming van zijn Franstalige collega is het is nog wachten. De Kamer heeft beslist om de aanwervingsprocedure voor een Franstalige federale Ombudsman te herbeginnen.

Catherine De Bruecker en Guido Herman, de huidige federale Ombudsmannen, feliciteren David Baele met zijn benoeming. Catherine De Bruecker werd federaal Ombudsvrouw in 2005. Zij oefende twee mandaten uit. Guido Herman werd in 2013 tot federaal Ombudsman benoemd. Op 19 november 2019 kwam een einde aan hun gezamenlijk mandaat. Ze blijven in functie tot de dag dat hun opvolgers de eed afleggen bij de Kamervoorzitter.


gepost op: 20/02/2020