De impact van de Covid-19 crisis op het werk van de Europese ombudsdiensten


De Europese Ombudsvrouw bracht met een online conferentie nationale, regionale en lokale ombudspersonen van over heel Europa samen. Ze wisselden van gedachten over de impact van de Covid-19 crisis op de werking van de overheidsdiensten en op mensen uit kwetsbare groepen (ouderen, mensen met een laag inkomen, personen met een handicap of met weinig digitale vaardigheden).


Impact in België

De federale Ombudsman wijst erop dat Belgische burgers met verschillende problemen te maken kregen door de crisis:
- de moeilijkheden met de toegang tot overheidsdiensten,
- de lange wachttijden die mensen ondervonden bij de aanvraag van een tijdelijke werkloosheidsuitkering,
- de beperkingen die mensen ondervonden bij reizen naar het buitenland of naar België,
- de online procedure voor de registratie van asielaanvragen.

David Baele, federaal Ombudsman : « Door de coronacrisis verlopen de contacten met de administraties hoofdzakelijk digitaal, werden procedures gewijzigd, vielen persoonlijke contacten weg en raakten telefoonlijnen soms overbelast. We vroegen de federale administraties om ook met kwetsbare groepen rekening te houden bij het uitwerken van de exitstrategie en om te onderzoeken hoe de grootst mogelijke toegankelijkheid kan worden verzekerd. »


25 jaar Europese Ombudsman

De online conferentie was ook een gelegenheid om stil te staan bij de evolutie van de Europese Ombudsman. De instelling bestaat dit jaar 25 jaar en coördineert het Europees netwerk van ombudsdiensten. De Europese Ombudsman onderzoekt klachten van burgers over administratieve zaken die fout lopen bij de instellingen en organen van de Europese Unie. Hij werkt ook aan meer transparantie, toegankelijkheid van documenten en integriteit van de diensten op Europees niveau.  gepost op: 27/10/2020