Coronavirus: geen bezoek mogelijk en spreekuren gaan niet door. Bereikbaar online en per telefoon. Meer info hier.    
 

Ervaringsdeskundigen in de armoede aan de slag bij de federale Ombudsman


Sommige burgers ervaren moeilijkheden met administratieve diensten


De vinger leggen op problemen

Bij de federale Ombudsman gaan binnenkort twee ervaringsdeskundigen aan de slag. De eerste begint in november. Ze zullen bekijken hoe de dienstverlening toegankelijker kan (bijvoorbeeld organisatie van het onthaal, leesbaarheid van de brieven,…).

Ze kunnen bij de federale Ombudsman de vinger leggen op problemen die mensen die leven in armoede ervaren met de administratie. Zo maakte de Ombudsman eerder al rapporten over de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening en de terugbetaling van fiscale schulden.

De “ervaringsdeskundigen”

“Ervaringsdeskundigen” zijn mensen die zelf hebben meegemaakt wat het is om met weinig middelen te moeten rondkomen. Ze werken voor de POD Maatschappelijke Integratie en kijken met de ervaring uit hun leven in armoede naar de werking van diensten. Intussen zijn al enkele jaren ervaringsdeskundigen aan de slag bij de federale overheid en in de gezondheidszorg.

De toegankelijkheid verbeteren

Ombudsman Guido Herman: "We stellen vast dat bepaalde burgers te weinig gebruik maken van hun rechten of moeilijkheden ervaren als ze te maken hebben met overheidsdiensten.  Er zijn nog te veel drempels, onder andere voor mensen in die leven in armoede. Om die drempels te overbruggen en je dienstverlening toegankelijk te maken, is het interessant ervaringsdeskundigen te betrekken. Als je hun ervaring combineert met de expertise van de dienst, krijg je een dienst die beter beantwoordt aan de noden van de burgers.

gepost op: 17/10/2019