Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

Focus op een oplossing : Onterechte belasting op pensioensparenHeel wat mensen doen aan pensioensparen. Wie dit inbrengt in zijn belastingen, kan  een belastingvermindering krijgen maar moet dan wel, op zijn 60ste verjaardag, een belasting betalen van 8% op het totaalbedrag dat tot dan toe gespaard is. Daarna kan men nog doorsparen tot men 65 wordt.

Wie er echter voor kiest om het pensioensparen niet in te brengen in zijn belastingen en geen belastingvermindering gekregen heeft, moet die belasting van 8 % niet betalen.

Anita (naam en foto zijn fictief) koos voor die laatste optie. Ze heeft nooit een belastingvermindering gekregen en moet dus ook geen belasting betalen nu ze 60 wordt. Alleen heeft ze daar een bewijs van nodig van de FOD Financiën. Als ze dat niet heeft, moet ze 1300 euro belasting betalen op  haar pensioensparen.

Geen archief

Anita krijgt het bewijs maar niet te pakken. Ze begon met pensioensparen in 1988 en de FOD Financiën blijkt geen archief te hebben dat zo ver teruggaat.

Anita is verrast, zij heeft de documenten ook niet meer. Particulieren moeten belastingdocumenten immers maar 7 jaar bijhouden.

Bewijs verkregen

Het is de FOD Financiën die moet nagaan of iemand al dan niet gebruik gemaakt heeft van een belastingvermindering voor pensioensparen en het bewijs moet afleveren. Men kan dus verwachten dat de dienst gegevens bewaart zolang ze nodig zijn.

De federale Ombudsman vindt dat een onvolledig belastingdossier geen excuus mag zijn om het bewijs niet af te leveren.

Anita ontvangt uiteindelijk het bewijs dat ze nooit een belastingvermindering kreeg voor haar pensioensparen. En daardoor wordt er geen belasting van 1300 euro van haar pensioensparen afgetrokken.

Bovendien zal de FOD Financiën voortaan een bewijs opsturen naar mensen die zich in dezelfde situatie als Anita bevinden en een bewijs vragen.  Zij moeten wel de FOD contacteren binnen de 2 jaar na de onterechte belasting.

Een klacht ?

Heb je een probleem met de FOD Financiën of een andere federale overheidsdienst? 
- neem eerst contact op met de overheidsdienst zelf;
- ben je niet tevreden of is je probleem niet opgelost, neem dan contact op met de federale Ombudsman.

Een ander probleem ? Op de website www.ombudsman.be vind je welke ombudsman je kan helpen.


gepost op: 17/02/2020