Ik denk recht te hebben op een gratis PCR-test maar moet toch betalen – Wat kan ik doen?

verpleger doet teststok COVIDtest in testbuis

Heel wat mensen contacteren ons de laatste weken met een vraag of klacht over een PCR-test. Ze denken recht te hebben op een gratis test maar moesten de test toch betalen of kregen later een factuur voor de test. We leggen uit wat u kunt doen als u in dat geval bent.

Een verplichte test na terugkeer uit het buitenland

Gaat het om een PCR-test die

·         verplicht was

·         omdat u vanuit het buitenland terugkeerde naar België;

dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de klachtendienst van de FOD Volksgezondheid.

Als u niet tevreden bent of langs die weg geen oplossing vindt voor uw probleem, dan kunt u ons contacteren.

Een test voor vertrek naar het buitenland of deelname aan een evenement

Gaat het om een test

·         die u aanvroeg via de website www.mijngezondheid.belgie.be ;

·         om naar het buitenland te vertrekken;

·         of om aan een evenement deel te nemen;

kijk dan eerst nog eens na op de website info coronavirus aan welke voorwaarden u moet voldoen om een gratis test te krijgen.  

Als u meent dat u recht had op een gratis test maar u moest toch betalen of u hebt een factuur gekregen voor de test, dan kunt u een klacht indienen op de website www.mijngezondheid.belgie.be .

Vermeld in uw klacht het rijksregisternummer van de persoon voor wie de test werd aangevraagd en geef verder zoveel mogelijk concrete informatie: op welke datum hebt u de code voor de gratis test aangevraagd, op welke datum werd de test afgenomen en in welk testcentrum; wanneer werd u uitgenodigd om u te laten vaccineren en op welke data werd u gevaccineerd met welk vaccin? 

Als u langs die weg geen oplossing vindt voor uw probleem, dan kunt u ons contacteren.

Fouten rechtzetten

Via de klachten die binnenkomen, gaan we samen met de overheid op zoek naar een oplossing. Op basis van de klachten die wij ontvingen hebben we al twee fouten in het systeem ontdekt waardoor gratis testen werden geweigerd aan personen die wel degelijk recht hadden op een gratis test. Wij hebben deze fouten aan de overheid gesignaleerd. Eén fout werd inmiddels rechtgezet.  Voor de andere werkt de overheid aan een oplossing. We blijven dit opvolgen.

Voor ons moet wie recht had op een gratis test en toch heeft moeten betalen, de terugbetaling kunnen aanvragen. Het is op dit ogenblik niet duidelijk welke instantie burgers kunnen contacteren om een terugbetaling van een onterecht betaalde test aan te vragen. We hebben de federale regering gevraagd hier duidelijkheid in te scheppen. We volgen deze vraag op en communiceren op onze website en aan de mensen die ons contacteerden met deze vraag zodra er duidelijkheid over is.

Een vraag, een klacht?

Hebt u nog een vraag over de PCR-testen, een ander probleem of wil u een klacht indienen, dan kunt u ons contacteren.

gepost op: 14/09/2021