Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

Oproep door de Kamer tot kandidaten voor een Franstalige federale ombudsman(vrouw)


De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 4 maart 2020 een nieuwe oproep tot kandidaten gelanceerd voor het ambt van Franstalige federale ombudsman(vrouw) om zo Catherine De Bruecker, van wie het mandaat is verstreken, op te volgen.

Na de eerste oproep tot kandidaten werd David Baele bij stemming in de plenaire vergadering van de Kamer op 20 februari benoemd tot Nederlandstalige federale Ombudsman. Omdat er geen Franstalige ombudsman benoemd kon worden, besliste de Kamer om een nieuwe selectieprocedure voor dit mandaat te lanceren.

Wenst u zich te engageren aan het hoofd van een instelling die de burgers helpt om hun rechten te doen gelden?

Elk jaar doen duizenden mensen een beroep op de diensten van de federale Ombudsman omdat ze een probleem hebben met een federale overheidsdienst. Een team van 50 mensen gaat elke dag aan de slag om burgers te helpen en oplossingen te vinden.

Sinds meer dan 20 jaar bevordert de federale Ombudsman de goede werking van de democratie en draagt hij bij aan de versterking van een verantwoordelijke, integere en rechtvaardige overheid.

Als federale ombudsman(vrouw) bent u volledig onafhankelijk en ontvangt u van geen enkele overheid instructies. U leidt het team in college, samen met de nieuwe Nederlandstalige federale ombudsman David Baele. Een mandaat duurt 6 jaar en kan één keer hernieuwd worden.

Meer info?
raadpleeg de website van de federale Ombudsman
- raadpleeg de oproep tot kandidaten van de Kamer
- contacteer het Secretariaat-generaal van de Kamer op het nummer 02/549.84.21 of via secretariaat.generaal@dekamer.be

Uw kandidatuur indienen?
Stuur uw kandidatuur bij aangetekende brief ten laatste op 3 april 2020 naar:
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008 Brussel
gepost op: 04/03/2020