Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

Structurele achterstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken: hoe zit het met mijn aanvraag?Algemene vertraging bij de behandeling van de dossiers

 De Dienst Vreemdelingenzaken geeft aan dat hij al maanden te kampen heeft met een toename van het aantal aanvragen en een gebrek aan personeel om die aanvragen tijdig te behandelen. De dienst behandelt de aanvragen in chronologische volgorde, dit wil zeggen op basis van de datum waarop ze aankwamen bij de bevoegde dienst.

 De vertraging geldt voor de meeste dossiers maar is in het bijzonder voelbaar bij de volgende aanvragen:

- verlengingen van verblijfstitels voor studenten en werknemers,

- aanvragen voor gezinshereniging die ingediend worden door mensen die al in België zijn,

- visumaanvragen voor een verblijf van minder dan drie maanden (kort verblijf) voor een bezoek aan familie,

- aanvragen voor internationale bescherming,

- herinschrijvingen in het Rijksregister.


Hoe volg ik mijn dossier op?

 1. Volg je visumaanvraag online op

Wacht je op nieuws over een visumaanvraag, volg dan de behandeling van je dossier op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar selecteer je de ambassade of het consulaat van je land en voer je je dossiernummer in.

Let wel, over de visumaanvragen voor een verblijf van minder dan drie maanden (kort verblijf) kan de Dienst Vreemdelingenzaken  geen stand van zaken geven zolang het dossier in behandeling is. Je krijgt pas informatie op het moment dat de Dienst een beslissing genomen heeft.

 2. Probeer de infodesk te contacteren

Je kan proberen om de infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken te contacteren, maar de federale Ombudsman stelt vast dat die moeilijk bereikbaar is. De infodesk krijgt elke dag enorm veel telefoontjes en e-mails.

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt ten zeerste af dat je ter plaatse gaat. Aan het onthaal krijg je geen informatie over je dossier.


Wat doet de federale Ombudsman om je te helpen?

 1. Bemiddeling met de Dienst Vreemdelingenzaken

Heel wat mensen roepen de hulp in van de federale Ombudsman. Hij houdt hen op de hoogte van de situatie. Hij vindt echter niet in elk dossier een oplossing omdat de Dienst Vreemdelingenzaken ook aan de vragen van de federale Ombudsman niet altijd een gevolg kan geven.

Voor de federale Ombudsman is deze situatie onaanvaardbaar. Hij vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken om zo snel mogelijk zijn achterstand weg te werken.  Sommige burgers komen hierdoor immers in een zeer moeilijke situatie terecht. Een aantal buitenlandse werknemers en studenten bevindt zich in een situatie van onregelmatig verblijf omdat hun verblijfstitel niet tijdig verlengd is. Zolang ze wachten op een beslissing, hebben ze geen toegang meer tot de gezondheidszorgen, kunnen ze bepaalde verrichtingen bij de bank niet meer doen en kunnen ze niet naar het buitenland reizen. Andere mensen hebben dan weer belangrijke familiemomenten moeten missen omdat hun visum niet op tijd goedgekeurd werd. 

2. Een structurele oplossing voor iedereen

De federale Ombudsman overlegt regelmatig met de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat zijn constructieve gesprekken. De dienst doet zijn best om de achterstand in te halen. In afwachting van een verbetering van de situatie, heeft de Ombudsman zijn werkmethode aangepast.

De diensten van de Ombudsman behandelen een deel van de klachten (visa kort verblijf en studentenvisa) niet meer individueel maar gegroepeerd. Op die manier hoopt de Ombudsman meer resultaat te zien van zijn tussenkomsten bij de Dienst Vreemdelingenzaken en hoopt hij de Dienst Vreemdelingenzaken te helpen om structurele oplossingen uit te werken voor heel wat mensen die wachten op de behandeling van hun aanvraag.

 

gepost op: 23/01/2020