Op maandag 1 maart namiddag zijn we telefonisch beschikbaar van 13u30 tot 15u.  
 

Visa studenten uit Kameroen: de federale Ombudsman vraagt de overheid om zich beter voor te bereiden

Visa studenten uit Kameroen: de federale Ombudsman vraagt de overheid om zich beter voor te bereiden


De laatste jaren wordt de Belgische overheid overspoeld met aanvragen voor studentenvisa uit Kameroen. Voor elke aanvraag moet de administratie de documenten controleren en nagaan of de student echt van plan is in België te komen studeren. Elk jaar neemt het aantal aanvragen toe en in de zomer hebben de Dienst Vreemdelingenzaken en de Belgische Ambassade in Kameroen moeite om over de aanvragen te beslissen vóór het begin van het academiejaar. Op basis van de klachten die hij ontving, heeft de federale Ombudsman geanalyseerd hoe de administratie de behandeling van de aanvragen aanpakt. Daarna deed hij aanbevelingen aan de betrokken diensten om te voorkomen dat de problemen zich opnieuw zouden voordoen. Op 10 maart 2020 heeft hij een verslag ingediend bij het federaal parlement.

1. Redelijke wachttijden

Kameroeners die een studentenvisum voor België aanvragen, moeten verschillende stappen doorlopen bij verschillende diensten, waarvan sommige worden uitbesteed. De federale Ombudsman heeft vastgesteld dat het veel te lang duurt vooraleer ze een antwoord krijgen. Het duurt soms meer dan zes maanden en dat is geen redelijke termijn meer. De gevolgen kunnen onherstelbaar zijn voor wie oprecht in België wil studeren. Dat is het geval wanneer de administratie aanvragen van studenten niet voor het begin van het academiejaar onderzocht heeft en zij dus niet konden beginnen aan hun studies in België.

2. Gebrek aan transparantie

Over het algemeen informeren de Belgische ambassade in Kameroen en de Dienst Vreemdelingenzaken de Kameroense studenten onvoldoende over de wachttijden. De studenten weten niet wanneer ze hun aanvraag moeten indienen om op tijd een beslissing te krijgen. Bovendien motiveert de administratie haar beslissingen niet voldoende, zodat studenten niet altijd begrijpen waarom hun aanvraag is afgewezen.

3. Een voor niks betaalde administratieve bijdrage

Aan de aanvraag van een studentenvisum zijn kosten verbonden. De studenten moeten onder andere een bijdrage van 204€ betalen als administratiekost voor de behandeling van de aanvraag. Sommige Kameroeners hebben van de Dienst Vreemdelingenzaken het antwoord gekregen dat hun visumaanvraag werd geweigerd omdat deze niet voor de uiterste inschrijvingsdatum van de opleiding die ze wilden volgen, behandeld kon worden. Zij voelen zich benadeeld omdat zij hun aanvraag voldoende op voorhand hadden ingediend en de bijdrage hadden betaald maar hun aanvraag werd niet eens onderzocht.


Aanbevelingen van de federale Ombudsman

De federale Ombudsman vraagt aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de Belgische ambassade in Kameroen om:
- de visumaanvragen met het oog op studies binnen een redelijke termijn te behandelen;
- betere informatie te geven over de procedure en de behandelingstermijnen;
- de motivering van de beslissingen te verbeteren.

Hij beveelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan om:
- de administratieve bijdrage terug te betalen als hij de aanvraag niet op tijd heeft kunnen onderzoeken;
- de procedure van de behandeling van deze aanvragen grondig door te lichten, in overleg met de academische instellingen en de gemeenschappen.

Op 10 maart 2020 heeft hij het verslag over deze problematiek ingediend bij het federale parlement.

Guido Herman, federaal Ombudsman: « We vragen dat de overheid zich nu voorbereidt en de problemen die zich jaar na jaar voordoen, voorkomt. Het proces voor de behandeling van visumaanvragen moet efficiënter tegen het begin van het volgende academiejaar zodat er dit jaar geen problemen meer zijn. De wet voorziet dat buitenlandse studenten in België kunnen komen studeren. Dat houdt in dat ze op tijd een antwoord moeten krijgen op hun aanvraag, of het nu een goedkeuring is of een weigering.»


Lees het verslag « Visumaanvragen met het oog op studies, ingediend in Kameroen »
.


gepost op: 12/03/2020