Het melden van een veronderstelde integriteitsschending


Als u personeelslid van de federale administratie bent of u bent minder dan twee jaar uit dienst, kan u misbruiken of onregelmatigheden binnen de administratie melden bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman.

Het Centrum Integriteit is het centraal meldpunt voor federale ambtenaren die veronderstellen kennis te hebben van een veronderstelde integriteitschending.

De wet van 15 september 2013 regelt de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden.