Nieuws

04/04/2014

Onze nieuwe opdracht : onderzoek van veronderstelde integriteitsschendingen


Vanaf 4 april 2014 fungeert de federale Ombudsman als Centraal Meldpunt voor federale ambtenaren die te maken hebben met een veronderstelde integriteitsschending.

lees meer
24/03/2014

De ervaring ten dienste van de burger

Het jaarverslag vermeldt de belangrijkste problemen waar de burger wakker van ligt, en hoe de federale Ombudsman in het dagelijkse leven hierbij kan helpen.

lees meer
17/12/2013

Dossier Afghanen : verduidelijking standpunt van de federale Ombudsman


Naar aanleiding van recente persartikels over “een mogelijke bemiddelingsopdracht” van de Federale Ombudsman in de dossiers van de Afghaanse asielzoekers, wensen de federale ombudsmannen Guido Herman en Catherine De Bruecker de stand van zaken duidelijk te schetsen.

lees meer
11/12/2013

Voor elk probleem… een ombudsman

België telt een groot aantal ombudsmannen. Maar wat doen ze eigenlijk en bij wie moet je terecht met jouw specifiek probleem? Om op die vragen te antwoorden, hebben de Belgische ombudsmannen een gemeenschappelijke website gebouwd. Een paar klikken volstaan om een antwoord op je vraag te krijgen.

lees meer
27/11/2013

De federale ombudsman in Dakar

In Senegal vindt het 8ste congres van het AOMF (Association of Ombudsmen and Mediators of La Francophonie). Ook de federale Ombudsman levert actief bijdragen aan dit vierdaagse congres dat wereldwijd meer dan 80 deelnemers telt.

lees meer
19/11/2013

Nieuwe federale Ombudsmannen gaan van start op 19 november


Dinsdag 19 november is de eerste officiële werkdag van de nieuwe federale Ombudsmannen: Guido Herman, tot voor kort ombudsman voor de treinreizigers en Catherine De Bruecker, die begint aan haar tweede mandaat.

lees meer
22/10/2013

8 ombudsmannen van over heel Europa in Brussel

De raad van bestuur van het International Ombudsman Institute, Europese regio, vergadert vandaag in het bureau van de federale Ombudsman.

lees meer
24/04/2013

Jaarverslag : een kwestie van fair play

De federale ombudsmannen,  Guido Schuermans en Catherine de Bruecker, presenteerden vandaag hun jaarverslag en aanbevelingen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. De focus lag op fair play in de dynamiek tussen burger en overheid.

lees meer
16/07/2012

Stemmen in het buitenland wordt eenvoudiger

Het was niet eenvoudig om als Belg in het buitenland je stem uit te brengen bij verkiezingen. Zeker niet bij vervroegde verkiezingen. De federale Ombudsman vroeg om de procedure aan te passen. 

lees meer
05/07/2012

Hoe staat het met de inschrijving van mijn voertuig ?

Vanaf nu kunt u online de voortgang volgen van uw aanvraag tot inschrijving of schrapping van een voertuig. Een handig hulpmiddel dat lange wachttijden aan de telefoon vermijdt

lees meer