Nieuws

14/05/2012

Een alternatief voor opsluiting van gezinnen

De federale ombudsmannen, Guido Schuermans en Catherine De Bruecker, bezochten samen met Marie Derain een open terugkeerhuis in Tubize. Marie Derain is de Franse ‘Défenseure des enfants’, een functie vergelijkbaar met die van Kinderrechtencommissaris in Vlaanderen... 

lees meer
22/12/2011

Verslag van de federale Ombudsman: Overgangsmaatregelen gezinshereniging


Op 15 december 2011 heeft de federale Ombudsman een tussentijds verslag bezorgd aan het Parlement. Daarin beveelt de Ombudsman overgangsmaatregelen aan op het gebied van gezinshereniging. Die maatregelen moeten er voor zorgen dat er geen verschil in behandeling ontstaat tussen personen die een aanvraag om gezinshereniging hebben ingediend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, enkel en alleen in functie van de datum waarop de administratie de beslissing neemt. Dergelijke ongelijke behandeling ondermijnt het vertrouwen van de burger in de werking van de Staat. 

lees meer
14/09/2011

Stopplaats Ombudsman, neem de ombudsbus!


Een probleem met een administratie en geen oplossing in zicht? De federale Ombudsman en de Ombudsman voor de Pensioenen doorkruisen het land en houden halt in een aantal steden om te luisteren naar uw problemen. Stap in en rijd mee!

lees meer
02/05/2011

Een vergissing bij de uitbetaling van uw kinderbijslag?


De RKW of uw kinderbijslagfonds begingen een vergissing en betaalden u teveel kinderbijslag en vorderen nu dit bedrag terug? U kunt hiertegen kosteloos in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank zonder tussenkomst van een advocaat.
lees meer
22/02/2011

Het netwerk van de ombudsmannen : POOL


Sinds 1997 hebben de Belgische institutionele ombudsmannen- en diensten zich verenigd in een netwerk, het “Permanent Overleg Ombudslui” (POOL). De federale Ombudsman is actief lid van dit netwerk en Catherine De Bruecker, federale Ombudsvrouw.
lees meer
16/11/2010

Colloquium


Dinsdag 30 november organiseert de federale Ombudsman, onder auspiciën van het KUL en de ULB, het colloquium Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?
lees meer
13/07/2010

Leefomstandigheden in Merksplas


Na meerdere klachten van gedetineerden over de leefomstandigheden in de strafinrichting van Merksplas is de federale Ombudsman eind 2009 de situatie ter plaatse gaan onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat de celafdeling niet meer geschikt is om er gedetineerden in onder te brengen. Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen wil er dit jaar nog beginnen met aanpassingswerken om de leefomstandigheden te verbeteren.
lees meer
15/12/2009

België moet onmiddellijk onderdak bieden aan alle asielzoekers

De federale Ombudsman heeft de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding aanbevolen om onmiddellijk onderdak te bieden aan alle asielzoekers en vreemdelingen die recht hebben op materiële opvang.

lees meer
23/10/2009

De gesloten centra in Kamercommissie

Op 21 oktober heeft de federale Ombudsman in de Kamercommissie Binnenlandse zaken zijn verslag voorgesteld over de werking van de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

lees meer
25/09/2009

Weigering van opvang aan kinderen in illegaal verblijf : verslag van de federale Ombudsman

De federale Ombudsman bezorgt de Kamer van volksvertegenwoordigers vandaag een tussentijds verslag (3de kwartaal) over de weigering van opvang aan minderjarige vreemdelingen in staat van behoefte. Hij klaagt deze ernstige inbreuk op de fundamentele rechten van het kind aan.

lees meer