Nieuws

07/06/2018

Verschil tussen recht hebben en recht krijgen in gezinshereniging

De behandeling van de visumaanvragen voor gezinshereniging bij de Dienst Vreemdelingenzaken en/of de FOD Buitenlandse Zaken verloopt niet probleemloos. De federale Ombudsman wijst op een aantal belemmeringen die hij toelichtte in de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement.

lees meer
22/05/2018

Franstalig netwerk van Ombudsmannen blaast 20 kaarsjes uit!

Al 20 jaar zet de “Association des Ombudsmans et Médiateurs de Francophonie” (AOMF), waarvan de federale Ombudsman een actief lid is, zich in voor de rechtsstaat en de grondrechten van burgers.

lees meer
23/04/2018

De federale Ombudsman wijst op het verschil tussen recht hebben en recht krijgen

Burgers hebben het moeilijk om hun rechten uit te oefenen. Dat stelt de federale Ombudsman vast in zijn jaarverslag 2017, op basis van de dagelijkse realiteit die hij ziet in zijn klachten. De federale Ombudsman: “Burgers rechten geven is één ding, maar dan moet ook alles worden gedaan opdat ze ook echt van die rechten kunnen gebruikmaken.”

lees meer
11/04/2018

Cruciale informatie voor boekhouders wordt nu tijdig gecommuniceerd

Een referentievoet die boekhouders nodig hebben om de fiscale fiches van hun klanten correct in te vullen, werd nooit op tijd gepubliceerd. De boekhouders moesten dan tegen de klok werken om te deadline te respecteren en een boete te vermijden. De tussenkomst van de federale Ombudsman en de samenwerking met de FOD Financiën zorgden er voor dat deze referentievoet in januari 2018 voor het eerst goed op tijd gecommuniceerd werd.

lees meer
12/03/2018

Ombudsmannen bespreken grensoverschrijdende Europese problemen

Ombudsmannen uit de Europese Unie kwamen samen om twee dagen lang ervaringen uit te wisselen. De federale Ombudsman had het onder meer over de grensoverschrijdende problemen waarmee burgers te maken krijgen.

lees meer
28/02/2018

Vacatures: directeur en administrateur

De federale Ombudsman werft een directeur en een administrateur (HR/Finance) aan. Versterk mee ons team!

lees meer
26/02/2018

Personen met een handicap verliezen centen

De ernstige achterstand bij de overheidsdienst DGPH heeft financiële gevolgen voor personen met een handicap. Tijdens meerdere maanden lopen zij het sociaal energietarief mis of krijgen ze geen verhoging van hun tegemoetkoming. Volgens de federale Ombudsman mogen zo’n kwetsbare personen niet opdraaien voor de brokken die een administratie maakt.  

lees meer
06/02/2018

Gevangenen betalen te veel om te telefoneren

De telefoontarieven in de gevangenissen zijn te hoog. Ze dateren van 2002. Zo kan de rekening snel oplopen voor een gevangene. De federale Ombudsman vraagt al langer om deze tarieven te verlagen. Gevangenen moeten contact kunnen houden met hun familie.

lees meer
17/01/2018

Focus op een klacht : een overheidsdienst beslist om de naam van een kind te veranderen

Camille is 12 jaar, Belg en woont met haar ouders in het buitenland. Wanneer haar familie haar paspoort aanvraagt, ontdekken ze dat daarop de achternaam van haar moeder staat in plaats van die van haar vader. Een verkeerde beslissing! De federale Ombudsman herinnert de overheidsdienst er aan dat ze haar bevoegdheden niet mag overschrijden.

lees meer
13/06/2016

De federale Ombudsman gehoord in parlementaire commissies

Catherine De Bruecker en Guido Herman werden op woensdag 8 juni gehoord in twee kamercommissies. Ze brachten verslag uit over de signalen die ze in 2015 van de burgers kregen en de aanbevelingen die ze op basis daarvan hebben opgesteld. 

lees meer